Tausojimas – tai gyvenimo būdas. Tausojame ne todėl, kad kažkas prašo, o dėl savęs pačių. Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir planeta. Prisijunk prie bendraminčių. Pasidalink savo tausojimo idėjomis ir veiksmais.

Kas yra tausotojai?

Kartą du vienuoliai susitiko kalnų kely ir išsikalbėjo, kad abu traukia aplankyti aukštikalnėje gyvenančio atsiskyrėlio. Abu girdėjo, kad jis yra gilios išminties žmogus. Abu tikėjo, kad privalo su juo susitikti ir pasiprašyti į mokinius. Atradę bendrą tikslą jie nutarė keliauti kartu. Vienuoliai kopė aukštyn eidami palei sraunų kalnų upelį.

Staiga vienas jų pastebėjo upelio nešamą salotos lapą ir parodė jį kitam. Sutrikę vienuoliai sustojo. Jie ėmė kalbėtis, kad jei aukštai kalnuose gyvenantis žmogus leidžia sau prabangą švaistyti salotos lapus, tai gal jis nėra tikrai išmintingas? Jie apsisuko ir ėmė leistis žemyn.

Besileidžiant nuo kalno juos pavijo skubantis žmogus. Jis mandagiai užkalbino vienuolius ir paklausė, ar jie nematė upelio srovės nešamo jo salotos lapo, kurį jis pametė plaudamas salotas.


Sunku pasakyti, kiek šiam pasakojimui iš Rytų metų, - tačiau jis atspindi šias, Tausotojų bendruomenės vertybes.

Bendruomenės pasiekimai

Dabar daromi

40

veiksmai

tokiose srityse kaip:

Lėkštėje
Kelyje
Rūbinėje
Vonioje
Po kriaukle
Kambaryje
Galvoje

Vertybės

Tausotojai yra ieškotojai.

Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir gamta.

Siekdami pakeisti aplinką, pirmiausiai keičiame save. Ieškome gyvenimo būdo, kuris tiktų patiems ir nekeltų rūpesčių kitoms gyvybės formoms – šiandien ar ateityje.

Mes nežinome, koks turi būti tausotojas. Šioje erdvėje susitinkame bendrauti, keistis patirtimi, tam, kad kiekvienas atrastume savąjį tausotojo kelią.

Kviečiame tausoti veiksmu, ne tik žodžiu.


Taip pat susipažinkite su tausotojai.lt svetainės naudojimo taisyklėmis.

eu.baltic.net www.baltadapt.eu www.cbss.org ES