Tausojimas – tai gyvenimo būdas. Tausojame ne todėl, kad kažkas prašo, o dėl savęs pačių. Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir planeta. Prisijunk prie bendraminčių. Pasidalink savo tausojimo idėjomis ir veiksmais.

Kitas #

Renkuosi paslaugas, kurias teikia NVO

rubrika: Galvoje

* 0 (prie veiksmo jau prisidėjo)
featured

Remiu NVO sektorių, rikdamasi paslaugas, kurias teikia nevyriausybinės organizacijos. Visas paslaugas randu NVO kataloge:
http://nvokatalogas.lt/

Tuo pačiu remiu ir NVO sektoriaus plėtrą, organizacijas, kurių filosofija atitinka manąją.

* Naudos gamtai:

eu.baltic.net www.baltadapt.eu www.cbss.org ES