Tausojimas – tai gyvenimo būdas. Tausojame ne todėl, kad kažkas prašo, o dėl savęs pačių. Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir planeta. Prisijunk prie bendraminčių. Pasidalink savo tausojimo idėjomis ir veiksmais.

Kitas #

Kodėl aš perku iš smulkių ūkininkų?

rubrika: Lėkštėje

* 5 (prie veiksmo jau prisidėjo)
featured

Žemės ūkis daugiau nei maisto auginimas ir gamyba, tai ir žmogaus ūkinė veikla tampriai susijus su gamta. Norime gyventi rūšimis turtingoje šalyje, pilietinė iniciatyva palaikanti smulkius ūkininkus, ūkininkaujančius santarvėje su gamta yra būtina!

Žemės ūkis man ne tik maisto produkcijos gamintojas, užtikrinantis man, miesto žmogui, pirminius poreikius. Žemės ūkis yra kur kas daugiau, tai galimybė pamatyti kraštovaizdžio ir laukinių rūšių įvairovę, tai galimybė bendrauti su vietos žmogumi. Atvykęs į ūkį aš turiu galimybę, netik keisti mieste uždirbtus pinigus į maisto produktus, bet ir sužinoti kaimo aktualijas, išgirsti nuo žemės neatitrūkusio žmogaus nuomonę, tai kartu vyksta savotiški ir informacijos, vertybiniai mainai.

Nors žemės ūkis yra gausiai remiamas ir viešaisiais pinigais, tačiau praktika rodo, kad ir čia atsiranda nelygybė, sudarant palankesnias sąlygas dideliems, prekiniams ūkiams, mažieji rinkoje negali konkuruoti, ne tik dėl to, kad jų produkcijos savikaina yra didesnė, bet ir dėl mano nuomone, neteisingo jų įvertinimo. Pavyzdžiui, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės specialistai sutinka, kad maža ir įvairi agrarinė žemėnauda yra palanki biologinei įvairovei ir labiau įprasta Lietuvos kraštovaizdžiui. Visi sutinkame, kad švarus vanduo, vertinga biologinė įvairovė ir tipingas Lietuvos kraštovaizdis yra viešoji gerybė, tai teisinga būtų, jei ūkininkai, kurie prisideda prie šių viešųjų gerybių išsaugojimo, jų puoselėjimo būtų vertinami ir viešaisiais pinigais, o tie, kurių veikla mažina viešųjų gerybių vertes, būtų atinkamai apmokestinami, kad surinktų mokesčių lėšos būtų naudojamos viešųjų gerybių palaikymui ir puoselėjimui. Tačiau viešoji žemės ūkio, aplinkos ir finansų politika, tokios politikos nepalaiko, o kol to nėra, belieka pasikliauti pilietiniu aktyvumu, tausotojus kviečiu solidarizuotis su smulkiais Lietuvos ūkininkams!

Kviečiu, bendromis pastangomis ieškoti būdų, kaip tai pasiekti. Lietuvoje įprasta tokių mainų forma – ūkininkų turgūs, tačiau ilgainiui juose atsiranda ir žemės ūkio produkcijos perpardavinėtojai, pirkėjui atsirinkti nėra lengva. Yra kelios mažos iniciatyvos, kuriose gamintojai prekiauja savo užauginta ir perdirbta produkcija: Vilniuje – „Mano Guru“ salotų baro sūrininkų turgus, Klaipėdoje – „Herkus Kantas“ alinės Sambūris; Druskininkuose – kavinėje „Velvetti“ – sūrininkų turgus. Europos šalyse, kur ekologinė sąmonė ir maisto gaminimo kultūra yra geroka pažengusi, naudojamos įvairios schemos siekiančios palaikyti aplinkai palankų ūkininkavimą, tai padaroma kooperuojantis ūkininkams ir vartotojams. Produkcijos pardavimo, formos gali būti kelios: produktai parduodami pirkėjui atvykus pas ūkininką; sudaromas išankstinis derliaus pirkimo sandoris, tokiu būdu derliaus rezultatų riziką pasidalina ir ūkininkas ir pirkėjas; žemės ūkio produktų užsakymas internetu formuojant vadinamus produktų krepšelius.

Susivienijimo „Žali.lt“, nariai taip pat tarėsi, kaip būtų galima skatinti tokias solidarumo iniciatyvas, štai kelios idėjos:

  • kviesti miesto žmogų įsitraukti į ūkių valdymą, naujų ūkių kūrimą, sudarant palankias sąlygas jauniems ūkininkams pradėti ūkininkauti;
  • miesto gyventojams (produkcijos vartotojams) organizuoti ūkių lankymus, susipažinimą su ūkiais taip užtikrinant tam tikrą abipusį pasitikėjimą;

  • skonių mokykla, miesto žmones mokyti suprasti skirtumus tarp įvairių produktų, suteikiant galimybę palyginti kokybę, kaimo žmonėms suteikti informaciją apie miesto žmonių poreikius;

  • skatinti maisto krepšelių sistemą, kuomet tarpininkas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, iš kaimo gyventojų surenka produktus, taip garantuojant produkcijos įvairovę ir jų tiekimo stabilumą;

  • organizuoti miesto bendruomenių šventes, į kurias savo produkcijos pristatymui, pardavimui yra kviečiami bendruomenei priklausantys ūkininkai.

Visos idėjos, patarimai, pagalba priimama!

kestutis.navickas@bef.lt


* Naudos gamtai:

Naujausi atsiliepimai:

lenoretimpermanhcad@yahoo.com 824534:

Attention Required! | Cloudflare
Click here!

2017m. birželio 03 d.

lenoretimpermanhcad@yahoo.com 824534

Vytenis Škarnulis:

iš tiesų net ir skaniau!

2014m. kovo 20 d.

Vytenis Škarnulis

Gabija Sotvaraitė:

O kokia nuomonė apie ekologiškos ūkininkų produkcijos skyrius prekybos centruose?

2014m. kovo 19 d.

Gabija Sotvaraitė
eu.baltic.net www.baltadapt.eu www.cbss.org ES