Tausojimas – tai gyvenimo būdas. Tausojame ne todėl, kad kažkas prašo, o dėl savęs pačių. Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir planeta. Prisijunk prie bendraminčių. Pasidalink savo tausojimo idėjomis ir veiksmais.

Kitas #

Domiuosi, ką žada ateitis

rubrika: Galvoje

* 2 (prie veiksmo jau prisidėjo)

Pasaulis jau sušilo 0,8 °C, ir mokslininkai žada, jog neišvengiamai, “iš inercijos” jis sušils dar 0,7 °C. Tad jau per artimiausius dešimtmečius pajusime klimato kaitos padarinius. Mažiausiai, ką galime padaryti, tai domėtis, kas mūsų laukia ateityje ir bandyti tam tinkamai pasiruošti.

Nėra abejonių, kad klimato kaita vyksta. Nuo XIX a. vidurio
pasaulis jau sušilo 0,8°C ir neišvengiamai, „iš inercijos“, vidutinė globali žemės temperatūra pakils iki 1,5°C. Tad niekur nedingsime ir jau per artimiausius dešimtmečius pajusime klimato kaitos padarinius. Valstybės visame pasaulyje pradėjo kelti klausimus, kokių pokyčių tikėtis ateityje ir kaip jiems tinkamai pasiruošti – jau pasirodė pirmosios prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos. 2013 m. rugsėjį išleista Baltijos jūros regionui skirta BALTADAPT prisitaikymo strategija, kuri man pasirodė itin įdomi.

BALTADAPT pristaikymo strategijoje aprašyta, kokie klausimai yra ypač svarbūs aplink Baltijos jūrą išsidėsčiosioms valstybėms, taigi ir Lietuvai. Pasitelkti naujausi klimato modeliai ir žemėlapiai, kiek ir kaip iki 2100 m. mūsų Pabaltyje gali keistis temperatūra, krituliai, vėjas - niekur neteko matyti tokių detalių prognozių, kuriose aiškiai matosi Lietuvos teritorija.

Pavyzdžiui, klimato kaitos pozityvistai tikisi, kad Baltijos jūra ateityje prilygs vidružemio pakrantėms, bus tik šilčiau ir geriau. Strategijoje ši svajonė pripažįstama, kaip galimybė, tačiau negalėsime tuo džiaugtis ilgai. Ar žinote, jog mūsų jūra dūsta, nes yra labiausiai užteršta visame pasaulyje?! Pabaltijo valstybės turi daug upių, kurios visos suteka į tą pačią Baltijos jūrą. Taigi pakankamai didelis, kuriame aktyviai vystomas žemės ūkis ir tankiai gyvenama, tenka sąlyginai nedidelei jūrai. Tik  bendromis valstybių pastangomis gali būti sprendžiami žemės ūkyje naudojamų trąšų klausimai, kurie lemia vis striprėjantį Baltijos jūros užterštumą, dažnėjančius vandens žydėjimus ir dėl to dūstančias žuvis bei kitas gyvybės formas, jau nekalbant apie nepatenkintus poilsiautojus. Kas gi norės ateityje atostogauti prie „uždususios“ jūros, net jei vanduo bus šiltas kaip Viduržemio pakrantėse?

Dar strategijoje pristatoma, kas laukia žemės ūkio mūsų regione, keičiantis temperatūrai, mažėjant sniego žiemą, ištinkant liūtims vasarą. Pasirodo, žemdirbiai gali tikėtis (bent laikinai) geresnių derlių, su salyga, kad jie teisingai pasirinks, kokias kultūras auginti – nes klimatas taps mažiau nuspėjamas.  

BALTADAPT prisitaikymo veiksmų plane pristatomi konkretūs žingsniai, kurių turėtų imtis Baltijos jūros regiono valstybės: kaip klimato kaitos prognozės turi būti įtrauktos į miestų ir kitų teritorijų planavimą, kaip verslas turėtų prisidėti prie prisitaikymo priemonių diegimo, kaip kaimyninių šalių mokslininkai turėtų bendradarbiauti, ir t.t. Man ypač patiko 5-as skyrius, kuriame pristatomi konkretūs prisitaikymo veiksmai, rekomenduojami žemės ūkiui, turizmo ir infrastrutūros sektoriams, bei siekiantiems išsaugoti Baltijos jūros biologinę įvairovę.

Gali pasirodyti, kad šiuose dokumentuose daug politikos abstrakcijų, kaip valstybės turėtų bendradarbiauti, dalintis patirtimi, vykdyti bendrus mokslinius tyrimus. Iš vienos pusės galbūt BALTADAPT dokumentai visai ne mums – paprastiems žmonėms, tausotojams, tačiau giliau pamąsčius jis kalba apie mūsų gyvenimą ateityje ir ką Lietuvos valstybė turi pradėti daryti, kad mes ir mūsų vaikai ateitį pasitiktume pasiruošę. Manau, būtų gerai kiekvienam susipažinti su šiais dokumentais ir pradėti klausti mūsų politikų: kaip jie žada užtikrinti mums saugią ateitį? Kokius ilgalaikius darbus reikia pradėti jau artimiausiu metu?

* Naudos gamtai:

Naujausi atsiliepimai:

faustinaprosserbcfp@yahoo.com 344417:

Click here...

2017m. rugpjūčio 18 d.

faustinaprosserbcfp@yahoo.com 344417

faustinaprosserbcfp@yahoo.com 344417:

Show more...

2017m. rugpjūčio 15 d.

faustinaprosserbcfp@yahoo.com 344417

Vytenis Škarnulis:

visiškai pritariu!

2014m. birželio 05 d.

Vytenis Škarnulis
eu.baltic.net www.baltadapt.eu www.cbss.org ES