Tausojimas – tai gyvenimo būdas. Tausojame ne todėl, kad kažkas prašo, o dėl savęs pačių. Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir planeta. Prisijunk prie bendraminčių. Pasidalink savo tausojimo idėjomis ir veiksmais.

Kitas #

Kūrybinis turizmas – turizmas tausotojams

rubrika: Galvoje

* 2 (prie veiksmo jau prisidėjo)
featured

Domiuosi kūrybiniu turizmu ir galimybėmis įgyvendinti šio turizmo projektą Lietuvoje. Šis turizmas skatina gilesnį vietinės kultūros pažinimą, ryšio tarp gamtos ir kultūros atradimą, betarpišką bendravimą su vietos gyventojais, smulkaus vietinio verslo plėtrą.

Kūrybinis turizmas – turizmas, suteikiantis autentišką vietinės kultūros pojūtį per neformalius praktinius užsiėmimus ir kūrybines patirtis, vykdomas kartu su vietos gyventoju. Praktiniai seminarai vyksta mažose grupėse vietinio mokytojo namuose ar jo darbo vietoje. Du esminiai kūrybinio turizmo aspektai: aktyvus turisto dalyvavimas veiklose; turisto ir vietinio mokytojo sąveika.

Šis terminas Lietuvoje kol kas dar nėra plačiai vartojamas, nors kūrybinio turizmo veiklos yra teikiamos. Tai – audimo, žvakių liejimo, drožinėjimo, nėrimo, kiaušinių marginimo, duonos kepimo, žolelių pažinimo seminarai. Esminis šių seminarų bruožas – sąsaja su vietos kultūra ir tradicijomis. Tokius seminarus teikia atsirandantysamatų centrai,privatūs asmenys. Tai puikios patirtys, kurių metu ne tik įgyji kūrybinių gabumų, patiri vietos kultūrą, bet taip pat – įgyji stiprų emocinį ryšį su vietove, jos žmonėmis.

Vis tik, kūrybinio turizmo veiklos Lietuvoje yra mažai žinomos ir menkai išplėtotos (palyginimui –Kūrybinio turizmo tinklas Naujojoje Zelandijoje). Tai mane ypač domina. Skaitau įvairią literatūrą ir kuriu scenarijus, kaip užsienio patirtį pritaikyti Lietuvoje.

Kūrybiniu turizmu susidomėjau prieš porą metų studijuodama kūrybines industrijas. Su komanda netgi parengėme projektą, įgyvendinantį kūrybinio turizmo principus, tačiau vis dar nesiryžtu jo įgyvendinti realiai. Kol kas – kaupiu žinias, patirtį, žvalgausi po pasaulį ir laukiu momento, kada tarsiu sau: „DARAU“!

* Naudos gamtai:

eu.baltic.net www.baltadapt.eu www.cbss.org ES