Tausojimas – tai gyvenimo būdas. Tausojame ne todėl, kad kažkas prašo, o dėl savęs pačių. Ieškome kelio, kuris vestų į harmoniją su savimi, kitais žmonėmis ir planeta. Prisijunk prie bendraminčių. Pasidalink savo tausojimo idėjomis ir veiksmais.

Kitas #

BALTADAPT veiksmų planas

rubrika: Galvoje

BALTADAPT strategijos veiksmų plane pristatomi konkretūs žingsniai, kurių turėtų imtis Baltijos jūros regiono valstybės siekdamos pristaikyti prie klimato kaitos:
kaip klimato kaitos prognozės turi būti įtrauktos į miestų ir kitų teritorijų planavimą, kaip verslas turėtų prisidėti prie prisitaikymo priemonių diegimo, kaip kaimyninių šalių mokslininkai turėtų bendradarbiauti, ir t.t. http://www.baltadapt.eu/index.php?opti
eu.baltic.net www.baltadapt.eu www.cbss.org ES